Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

22/04/2024

(rfd.gov.vn)- Thông báo số 90/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia (Công ty Đấu giá) phát hành Thông báo đấu giá tài sản số 403/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-B1/2024/QC-ĐG cho tài sản đấu giá là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B.

Ngày 08/3/2024, tại trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện (Số 115, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), Công ty Đấu giá đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B.

Ngày 09/3/2024, Công ty Đấu giá có Thông báo số 580/TB-KQ về kết quả Cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B.

Ngày 22/3/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B. Một số thông tin cụ thể như sau:

- Tổ chức trúng đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

- Khối băng tần trúng đấu giá: Khối băng tần B;

- Thời hạn được phép sử dụng khối băng tần trúng đấu giá: 15 năm được xác định tại giấy phép sử dụng băng tần cấp cho tổ chức trúng đấu giá;

- Số tiền trúng đấu giá (tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ 15 năm được phép sử dụng băng tần): 7.533.257.500.000 đồng (Bảy nghìn năm trăm ba mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn; Thứ tư, 10/04/2024 14:26)