Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

14/05/2021

(rfd.gov.vn)- Trung tâm Kỹ thuật (Cục Tần số vô tuyến điện) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản