Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật

20/04/2022

(rfd.gov.vn)- Trung tâm Kỹ thuật thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

Tải về tại đây