Về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

26/03/2024

(rfd.gov.vn)-