Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

14/05/2021

Trung tâm Kỹ thuật (Cục Tần số vô tuyến điện) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố: Việt Nam chính thức hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

13/01/2021

Việt Nam đã hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (Đề án số hóa truyền hình) đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện

21/12/2020

Ngày 08/12/2020, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký ban hành Quyết định số 2188/QĐ-BTTTT, về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các tin đã đưa: