Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật

21/04/2022

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 và nội dung ôn tập.

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật

20/04/2022

Trung tâm Kỹ thuật thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "BỘ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN"

02/11/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "BỘ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN". Thời gian từ ngày 01/11/2021 đến ngày 01/01/2022.

Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTTTT

30/09/2021

Danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 đã được công bố tại Quyết định số 1401/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các tin đã đưa: