Ban hành Thông tư hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

27/07/2015

Ngày 21/7/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC, hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2015.

Cho phép triển khai công nghệ 3G, 4G trên các băng tần đã cấp phép cho công nghệ cũ

24/04/2015

Ngày 10/03/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT (công nghệ thông tin vô tuyến băng rộng) trên các băng tần 824-835MHz, 869-915MHz, 925-960MHz, 1710-1785MHz và 1805-1880MHz. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2015.

Một số thay đổi về cấp phép sử dụng tần số

09/04/2015

Ngày 23/3/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT, quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2015 và thay thế Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Tần số vô tuyến điện công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

27/03/2015

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/3/2015, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã ký Quyết định số 55/QĐ-CTS, công bố Hệ thống Quản lý chất lượng của Cục Tần số VTĐ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Sửa đổi 03 nội dung của Quy hoạch truyền dẫn phát sóng PTTH

20/03/2015

Ngày 07/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020. Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thực hiện từ 15/3/2015.

Những thiết bị thu - phát sóng vô tuyến điện nào phải có giấy phép nhập khẩu?

15/12/2014

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 18 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.

Lộ trình chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF

06/03/2014

Ngày 22/01/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 80/QĐ-BTTTT, về Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz giai đoạn 2014-2017. Quyết định này được ban hành để thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020, quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư mới quy định về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện

15/08/2013

Ngày 15/8/2013 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 112/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013 thay thế Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC và 61/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Ban hành Thông tư quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

23/01/2013

Ngày 23/01/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT, quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020.

Thông tư về tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng có hiệu lực thi hành

02/12/2013

Ngày 02/12/2013, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư 19/2013/TT-BTTTT quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014. Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động từ trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng không phù hợp với Thông tư có trách nhiệm chuyển đổi tần số, thiết bị vô tuyến điện trong thời hạn tối đa là 5 năm.

Các tin đã đưa: