Sửa đổi 03 nội dung của Quy hoạch truyền dẫn phát sóng PTTH

20/03/2015

Ngày 07/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020. Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thực hiện từ 15/3/2015.

Những thiết bị thu - phát sóng vô tuyến điện nào phải có giấy phép nhập khẩu?

15/12/2014

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 18 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.

Lộ trình chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF

06/03/2014

Ngày 22/01/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 80/QĐ-BTTTT, về Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz giai đoạn 2014-2017. Quyết định này được ban hành để thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020, quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư mới quy định về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện

15/08/2013

Ngày 15/8/2013 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 112/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013 thay thế Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC và 61/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Ban hành Thông tư quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

23/01/2013

Ngày 23/01/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT, quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020.

Thông tư về tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng có hiệu lực thi hành

02/12/2013

Ngày 02/12/2013, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư 19/2013/TT-BTTTT quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014. Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động từ trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng không phù hợp với Thông tư có trách nhiệm chuyển đổi tần số, thiết bị vô tuyến điện trong thời hạn tối đa là 5 năm.

Thủ tướng phê duyệt ba băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ

03/06/2014

Ngày 03/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 835/QĐ-TTg phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Chỉ thị số 805/CT-BNN-TCTS ngày 6/3/2014 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

06/03/2014

Chỉ thị này nhận định công tác đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, đội tàu cá đã phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo khai thác xa bờ an toàn, hiệu quả, tai nạn tàu cá trên biển đã giảm. Tuy nhiên, nhiều tàu cá ra khơi vẫn chưa đảm bảo trang thiết bị an toàn: thiếu phao cứu sinh, đèn tín hiệu và chưa trang bị đủ trang thiết bị thông tin liên lạc theo qui định tại Qui chế “Thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển” (Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT) dẫn đến một số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở vùng biển, nhất là ở các vùng biển xa bờ.

Cục Tần số vô tuyến điện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

27/03/2014

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể công chức, viên chức và người lao động về cải cách hành chính, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, ngày 24/3/2014, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã ký Quyết định số 134/QĐ-CTS ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014 của Cục Tần số vô tuyến điện.

Các tin đã đưa: