Phân bổ tần số cho các đơn vị truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất

27/12/2013

Ngày 27/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT, về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz đến năm 2020. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/02/2014 đến 31/12/2020.

Những điểm mới trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia năm 2013

21/11/2013

Ngày 21/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Việc xây dựng và ban hành Quy hoạch mới này là hết sức cần thiết, nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin vô tuyến của Việt Nam trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

23/10/2009

Ngày 23 tháng 10 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Các tin đã đưa: