Thủ tướng phê duyệt ba băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ

03/06/2014

Ngày 03/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 835/QĐ-TTg phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Chỉ thị số 805/CT-BNN-TCTS ngày 6/3/2014 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

06/03/2014

Chỉ thị này nhận định công tác đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, đội tàu cá đã phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo khai thác xa bờ an toàn, hiệu quả, tai nạn tàu cá trên biển đã giảm. Tuy nhiên, nhiều tàu cá ra khơi vẫn chưa đảm bảo trang thiết bị an toàn: thiếu phao cứu sinh, đèn tín hiệu và chưa trang bị đủ trang thiết bị thông tin liên lạc theo qui định tại Qui chế “Thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển” (Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT) dẫn đến một số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở vùng biển, nhất là ở các vùng biển xa bờ.

Cục Tần số vô tuyến điện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

27/03/2014

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể công chức, viên chức và người lao động về cải cách hành chính, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, ngày 24/3/2014, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã ký Quyết định số 134/QĐ-CTS ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014 của Cục Tần số vô tuyến điện.

Phân bổ tần số cho các đơn vị truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất

27/12/2013

Ngày 27/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT, về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz đến năm 2020. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/02/2014 đến 31/12/2020.

Những điểm mới trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia năm 2013

21/11/2013

Ngày 21/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Việc xây dựng và ban hành Quy hoạch mới này là hết sức cần thiết, nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin vô tuyến của Việt Nam trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

23/10/2009

Ngày 23 tháng 10 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Các tin đã đưa: