Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Tiêu chuẩn ngành QCVN 72:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 71:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 70:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Ngày ban hành: 20/06/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật Thanh tra

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Ngày ban hành: 15/11/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật Tần số Vô tuyến điện

Luật Tần số Vô tuyến điện của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/11/2009/QH12

Ngày ban hành: 23/11/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 255: 2006

Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Ngày ban hành: 20/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 160/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

Ngày ban hành: 03/09/2004

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Ngày ban hành: 30/11/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành 478/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”

Ngày ban hành: 15/06/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực