Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 88/2008/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 20/07/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Quyết định 60/2008/QĐ-TTg

Quyết định của Chính phủ Về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào

Ngày ban hành: 02/05/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 61/2007/QĐ-BTC

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 06/07/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA

Hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

Ngày ban hành: 03/03/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực