Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 189/QĐ-CTS

Phòng Thanh tra là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực: 24/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 188/QĐ-CTS

Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác xây dựng và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch tần số vô tuyến điện và các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh.

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực: 24/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 181/QĐ-CTS

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và lao động, tiền lương.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 180/QD-CTS

Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, phối hợp tần số quốc tế và quỹ đạo vệ tinh.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 179/QĐ-CTS

Phòng Ấn định và Cấp phép tần số là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác ấn định tần số, cấp các loại giấy phép tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 178/QĐ-CTS

Phòng Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, xây dựng.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 167/QĐ-CTS

Văn phòng là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp kế hoạch, văn thư lưu trữ, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, truyền thông, hành chính, quản trị. Văn phòng có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ngày ban hành: 17/04/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 166/QĐ-CTS

Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; quản lý vốn, tài sản nhà nước.

Ngày ban hành: 16/04/2018

Ngày có hiệu lực: 16/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành: 14/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 253/QD-BTTTT

Về việc chỉ định phòng Đo lường - Thử nghiệm

Ngày ban hành: 23/02/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực