Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 835/QĐ-TTg

Phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 03/06/2014

Ngày có hiệu lực: 03/06/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội

Ngày ban hành: 09/05/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 16/2012/QD-TTg

Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 08/03/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT

Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

Ngày ban hành: 24/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 07/2012/NĐ-CP

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Ngày ban hành: 09/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 86/2011/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Ngày ban hành: 22/09/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 50/2011/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 24/06/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Quyết định 22/2009/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 16/02/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 187/2007/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 25/12/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Nghị định 51/2006/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Ngày ban hành: 19/05/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực