Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Nghị định Nghị định 63/2023/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15

Ngày ban hành: 18/08/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công báo 09/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 09/11/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2023

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT

Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 14/10/2021

Ngày có hiệu lực: 28/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 88/2021/NĐ-CP

Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhƣợng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần

Ngày ban hành: 01/10/2021

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 13/08/2021

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2020/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Ngày ban hành: 13/11/2020

Ngày có hiệu lực: 28/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 06/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2020/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 06/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 14/05/2020

Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày có hiệu lực: 15/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực