Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 535/QĐ-BTTT

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ngày ban hành: 26/04/2021

Ngày có hiệu lực: 26/04/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 12/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 11/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài Chính - Kế Toán

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 10/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 694-806 Mhz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày có hiệu lực: 16/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 20/03/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều khiển kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 20/12/2018

Ngày có hiệu lực: 12/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT

Về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30 - 30000 MHz

Ngày ban hành: 14/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 776/QD-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Ngày ban hành: 21/05/2018

Ngày có hiệu lực: 21/05/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 190/QĐ-CTS

Phòng Kiểm soát tần số là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại và khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật kiểm soát tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực: 24/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực