Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 2392/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2391/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2390/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2388/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2387/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2386/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2385/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2383/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2382/QĐ-TTKT

Ngày ban hành: 05/12/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2023/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 3560-4000MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày có hiệu lực: 07/01/2024

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực