Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 216/2012/QĐ-BTTTT

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành

Ngày ban hành: 04/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2011/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2011/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 03/CT-BTTTT

Về tăng cường công tác quản lý chất lượng phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dây

Ngày ban hành: 03/08/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2010/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 28/10/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Chỉ thị 04/CT-BTTTT

Về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện

Ngày ban hành: 11/10/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.

Ngày ban hành: 16/04/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

Ngày ban hành: 19/12/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 08/2007/CT-BBCVT

Chỉ thị về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn

Ngày ban hành: 01/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực