Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 691.2019/QĐ-VPCNCL

Về việc công nhận phòng thí nghiệm

Ngày ban hành: 27/09/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2017/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/01/2017

Ngày có hiệu lực: 05/03/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2016/TT-BTTTT

Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Ngày ban hành: 26/12/2016

Ngày có hiệu lực: 14/02/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2016/TT-BTTTT

Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57- 66 GHz

Ngày ban hành: 26/12/2016

Ngày có hiệu lực: 10/02/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư số 265/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2016/TT-BTTTT

Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 01/02/2016

Ngày có hiệu lực: 25/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật Bộ luật dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Ngày ban hành: 24/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC

Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành: 21/07/2015

Ngày có hiệu lực: 03/09/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2015/TT-BTTTT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

Ngày ban hành: 15/06/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2015/TT-BTTTT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện

Ngày ban hành: 29/05/2015

Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực