Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 11 văn bản

Nghị định 64/2007/NĐ-CP

Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày ban hành: 10/04/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực