Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 13 văn bản

Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày có hiệu lực: 15/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành: 14/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2017/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/01/2017

Ngày có hiệu lực: 05/03/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 07/01/2015

Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 835/QĐ-TTg

Phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 03/06/2014

Ngày có hiệu lực: 03/06/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày ban hành: 21/11/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 16/2012/QD-TTg

Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 08/03/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2009/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 16/02/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 32/2006/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

Ngày ban hành: 07/02/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 246/2005/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 06/10/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực