Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 2 văn bản

Quyết định 54/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành: 1. Công trình ngoại vi viễn thông – Quy định kỹ thuật, Mã số TCN 68 - 254: 2006; 2. Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ, Mã số TCN 68 – 255:2006.

Ngày ban hành: 25/12/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz"

Ngày ban hành: 17/01/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực