Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 43 văn bản

Thông tư 14/2015/TT-BTTTT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

Ngày ban hành: 15/06/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2015/TT-BTTTT

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

Ngày ban hành: 10/03/2015

Ngày có hiệu lực: 20/04/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2014/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”

Ngày ban hành: 16/12/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Ngày ban hành: 26/11/2014

Ngày có hiệu lực: 16/01/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16 /2014/TT-BTTTT

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày ban hành: 18/11/2014

Ngày có hiệu lực: 18/11/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2013/TT-BTTTT

Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 02/12/2013

Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2011/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2010/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 28/10/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Thông tư 97/2009/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 20/05/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực