Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 42 văn bản

Thông tư 16/2013/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2013/TT-BTTTT

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz

Ngày ban hành: 14/06/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực