Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 66 văn bản

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 07/01/2015

Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 835/QĐ-TTg

Phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 03/06/2014

Ngày có hiệu lực: 03/06/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 80/QĐ-BTTTT

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470 -806) MHz giai đoạn 2014-2017

Ngày ban hành: 22/01/2014

Ngày có hiệu lực: 12/02/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày ban hành: 21/11/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 16/2012/QD-TTg

Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 08/03/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 216/2012/QĐ-BTTTT

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành

Ngày ban hành: 04/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2009/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 16/02/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.

Ngày ban hành: 16/04/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

Ngày ban hành: 19/12/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2005/QĐ-BTC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 11/04/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực