Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 48 văn bản

Quyết định 80/QĐ-BTTTT

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470 -806) MHz giai đoạn 2014-2017

Ngày ban hành: 22/01/2014

Ngày có hiệu lực: 12/02/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày ban hành: 21/11/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1530/QĐ-BTTTT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/10/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1529/QĐ-BTTTT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V thuộc Cục Tần số vô tuyến điện Người ký:Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 14/10/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1528/QĐ-BTTTT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/10/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1527/QĐ-BTTTT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/10/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1526/QĐ-BTTTT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/10/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1525/QĐ-BTTTT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/10/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 54/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành: 1. Công trình ngoại vi viễn thông – Quy định kỹ thuật, Mã số TCN 68 - 254: 2006; 2. Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ, Mã số TCN 68 – 255:2006.

Ngày ban hành: 25/12/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz"

Ngày ban hành: 17/01/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực