Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 21 văn bản

Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày có hiệu lực: 15/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành: 14/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2017/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/01/2017

Ngày có hiệu lực: 05/03/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư số 265/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 07/01/2015

Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội

Ngày ban hành: 09/05/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT

Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

Ngày ban hành: 24/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 97/2009/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 20/05/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2009/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 16/02/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2005/QĐ-BTC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 11/04/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực