Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 64 văn bản

Quyết định 1459/QĐ-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 01/09/2017

Ngày có hiệu lực: 01/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2016/TT-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 26/12/2016

Ngày có hiệu lực: 14/02/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2016/TT-BTTTT

Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Ngày ban hành: 26/12/2016

Ngày có hiệu lực: 14/02/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2016/TT-BTTTT...

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 12/12/2016

Ngày có hiệu lực: 26/12/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2015/TT-BTTTT

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

Ngày ban hành: 10/03/2015

Ngày có hiệu lực: 20/04/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2014/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”

Ngày ban hành: 16/12/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Ngày ban hành: 26/11/2014

Ngày có hiệu lực: 16/01/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16 /2014/TT-BTTTT

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày ban hành: 18/11/2014

Ngày có hiệu lực: 18/11/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2013/TT-BTTTT

Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 02/12/2013

Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1009/QĐ-BTTTT

Chỉ định Phòng đo kiểm thuộc Trung tâm Kỹ thuật, Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 19/08/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực