Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 64 văn bản

Tiêu chuẩn ngành QCVN 72:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 71:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 70:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội

Ngày ban hành: 09/05/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT

Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

Ngày ban hành: 24/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 255: 2006

Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Ngày ban hành: 20/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 08/2007/CT-BBCVT

Chỉ thị về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn

Ngày ban hành: 01/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành 54/2006/QĐ-BBCVT

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999

Ngày ban hành: 25/12/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Ngày ban hành: 30/11/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành 478/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”

Ngày ban hành: 15/06/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực