• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực IV
  • Tin tức
  • Hoạt động khác

Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện

04/07/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 28/06/2017, tại huyện đảo Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về tần số VTĐ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở TTTT; lãnh đạo, đại diện các ban ngành huyện Phú Quốc, Đài Thông tin duyên hải và các cá nhân, đơn vị có sử dụng tần số VTĐ trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Phú Quốc là một trong những địa bàn trọng điểm, có lượng tàu đánh bắt thủy hải sản xa bờ và các tàu hàng, tàu du lịch được trang bị các thiết bị thu phát vô tuyến nhiều. Do đó, việc nâng cao ý thức người dân trong vấn đề thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Tần số VTĐ là cấp thiết.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Trung tâm IV đã trình bày các quy định về quản lý tần số VTĐ nói chung và trong lĩnh vực hàng hải nói riêng. Đồng thời, hướng dẫn các đại biểu tham dự Hội nghị cách khai thác và sử dụng tần số VTĐ hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

Sĩ Tiến - TT4