CategoryID2= 7 | LtsNew2.count=0CategoryID2= 0 | LtsNew2.count=0 Trung tâm khu vực IV

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện tại tỉnh An Giang

22/05/2020

Ngày 12/5/2020, tại tỉnh An Giang, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực IV phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện trực tuyến với hơn 150 điểm cầu.

Hội nghị Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện tại các tỉnh miền Tây Nam bộ năm 2019

27/12/2019

Ngày 19/12/2019, tại thành phố Cần Thơ, Cục Tần số VTĐ đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện với các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thông tin Thể Thao và Du lịch thuộc 10 tỉnh thành Tây Nam bộ.

Hội nghị phổ biến pháp luật về tần số VTĐ tại Bạc Liêu

30/09/2019

Ngày 24/9/2019, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực IV phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện.

Hội nghị Giao ban phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện khu vực IV

01/11/2018

Ngày 31/10/2018, tại thành phố Cần Thơ, Cục Tần số VTĐ đã tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện với các Sở Thông tin và Truyền thông 10 tỉnh Tây Nam bộ. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải đến dự và chỉ đạo Hội nghị.