CategoryID2= 7 | LtsNew2.count=0CategoryID2= 0 | LtsNew2.count=0 Trung tâm khu vực VI

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho các chủ phương tiện nghề cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

05/04/2023

Ngày 24 tháng 03 năm 2023, tại UBND phường Hải Thanh – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hoá, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI (Trung tâm VI) đã phối hợp với UBND phường Hải Thanh và các ban ngành liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tần số vô tuyến điện (VTĐ) cho các chủ phương tiện nghề cá; đồng thời hướng dẫn, cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ cho hơn 100 chủ phương tiện nghề cá trên địa bàn phường, sở hữu tàu có chiều dài từ 15m trở lên, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

01/12/2022

Ngày 23/11/2022, tại tỉnh Hà Tĩnh, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện (VTĐ) với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phó Cục trưởng Cục Tần số VTĐ Trần Mạnh Tuấn, Ông Đỗ Đình Roanh Phó Giám đốc – Phụ trách Trung tâm Tần số VTĐ khu vực VI do và Ông Đậu Tùng Lâm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị phổ biến các quy định về tần số vô tuyến điện cho cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở tại Hà Tĩnh

15/06/2020

Ngày 12/6/2020, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện cho các cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

30/12/2019

Ngày 27/12/2019 tại Nghệ An, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện cho hơn 50 đại biểu đại diện của các khách sạn, nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng và đơn vị xây dựng trên địa bàn Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.