CategoryID2= 7 | LtsNew2.count=0CategoryID2= 0 | LtsNew2.count=0 Trung tâm khu vực VI

Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

01/12/2022

Ngày 23/11/2022, tại tỉnh Hà Tĩnh, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện (VTĐ) với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phó Cục trưởng Cục Tần số VTĐ Trần Mạnh Tuấn, Ông Đỗ Đình Roanh Phó Giám đốc – Phụ trách Trung tâm Tần số VTĐ khu vực VI do và Ông Đậu Tùng Lâm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị phổ biến các quy định về tần số vô tuyến điện cho cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở tại Hà Tĩnh

15/06/2020

Ngày 12/6/2020, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện cho các cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

30/12/2019

Ngày 27/12/2019 tại Nghệ An, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện cho hơn 50 đại biểu đại diện của các khách sạn, nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng và đơn vị xây dựng trên địa bàn Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Giao ban phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện tại địa bàn 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

11/11/2019

Ngày 06/11/2019, tại tỉnh Thanh Hóa, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phó Cục trưởng Cục Tần số VTĐ Trần Mạnh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI Nguyễn Thế Cường và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa Nguyễn Văn Tước đồng chủ trì Hội nghị.