• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Thông báo
  • Danh sách thông báo

Một số thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) nghiêm cấm sử dụng tại Việt Nam

25/10/2014

(rfd.gov.vn)-

Vì gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin VTĐ hoạt động hợp pháp (Một số loại mà cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý, tính đến ngày 02/10/2014)

 

1.     Điện thoại không dây chuẩn DECT, tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

a)     Loại điện thoại không dây (điện thoại “mẹ bồng con”) có nhãn "DECT 6.0"

Loại máy

Model

 AT&T

CL82209; CL 82201; CL82359; CL82659; CL84200; CL84109; CL84100;  

EL51209; EL51210;  EL51359; EL 52100; EL 52110; EL5220; EL52250; EL52400; SL82218;   SL82318; SL82558;

 

Curtis

 

 GE 

 

Gfm

C220-3

 Motorola

 L402C; K301

 

 

 

 

 

 

Panasonic

KX-TG A641;  KX-TGA642;

KX TG 1031; KX-TG1031S; KX-TG1031CS; KX-TG1031B; KX-TG 1032S; KX-TG 1033S; KX TG 1033CS; KX-TG1034S; KX-TG1061; KX-TG1061M; KX-TG1062M; KX TG 1100 CX;

KX-TG 2432;

KX TG 4011 N; KX-TG 4021; KX-TG4021N; KX TG 4023; KX TG 4023 SK; KX-TG 4031; KX TG 40335; KX-TG4111C; KX-TG4113CB; KX-TG4131CB; KX TG 4221; KX TG 4731;

KX-TG6311E; KX-TG6311S; KX-TG6321CT, KX-TG6321CS; KX-TG6531B;KX TG 6410 C; KX-TG 6431; KX-TG6441; KX-TG6441T; KX TG 6511; KX-TG6531B; KX-TG 6641C; KX-TG 6441C; KX-TG6471; KX-TG6471S; KX-TG6531; KX-TG6531C; KX-TG6541; KX-TG 6932M;

KX-TG 7431; KX-TG7621B; KX-TG7731S;

KX-TG 8231B; KX-TG 8232B; KX-TG82323B

KX-TG931T; KX-GA 931T; KX-TG9331T;  KX-TG93331S ; KX-TG 9341T; KX-TG9341S; KX-TG 9343S; KX-TG 9344T; KX-TG 9391T. 

Philip

CD440 ; CD445; CD450; IC1135A ; SE450FP; VoiIP841 (gọi điện qua internet)

RadioShack

 

Thomson

28112EE2-A; 2811EE3-A; 28213CE1-A;  28214KE2-A; 28811FE2-A; TC28811FE2A;TC28213EE1-A

 Vtech

6053; 6219-2; 

CS6042; CS6128; CS6219-2; CS6229; CS6328-4;  CS6319-2; CS6329; CS6329; 

DS6221; DS6221-3;DS3111-2;  DS6522-32;

LS6117-19; LS6115-2; LS6117-19; LS6115-2; LS6126-3; LS6225; LS6225-3.

 Uniden

D1364; D1680; D1760; D1780; D1788-2;

DECT 1480; DECT1363; DECT 1560; DECT1560-2; DECT 1580; DECT1660; DECT2060-2W; DECT 2080; DECT2085;  DECT2088-2; DECT2188-5; DECT 2262;

b)    Loại điện thoại không dây không ghi  nhãn "DECT 6.0", tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

 American  

 FC00JNU10659 ; AMERICAN RA2160B

Motorola

L703

OOMA

Modem IP

Plantronics

CT14

 Presidian 

 

Vtech

QF 900015593; CS 6419; L512CBT

CS6114; CS6419-2; CS6429;  CS6519-2; CS6619-2; CS6629-2; CS6629-3

2. Thiết bị giám sát em bé (Baby Monitor), tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

VTech

DM111, DM111-2, DM221, DM221-2

3. Thiết bị gây nhiễu (không bao gồm thiết bị phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh)

Thiết bị phá sóng định vị GPS ( tiếng Anh: GPS jammer); thiết bị gây nhiễu thông tin di động (thiết bị phá sóng di động, tiếng Anh: mobile phone jammer/ cell phone jammer)