• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Kế hoạch ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng

26/06/2015

(rfd.gov.vn)- Ngày 23/6/2015, Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã có văn bản số 03/BCĐĐASHTH-VP gửi đến Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài PTTH Đà Nẵng và Đài PTTH Quảng Nam, về kế hoạch ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2015, ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất VTV6, VTV Đà Nẵng và DRT1; từ ngày 30/9/2015 ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất VTV1, VTV2, VTV3, VTC1, VTC9, DRT2 và QRT (phát sóng tại Bà Nà).

Ban Chỉ đạo đề nghị các Đài liên tục thông báo về thời điểm ngừng phát sóng cụ thể trên từng kênh truyền hình tương tự mặt đất phát sóng tại Đà Nẵng và thực hiện ngừng phát sóng kênh truyền hình tương tự mặt đất theo đúng kế hoạch nêu trên.

BBT