• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Giới thiệu
  • Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

22/05/2014

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT ngày 14/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

       1. Địa bàn quản lýHải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định.

       2. Liên hệ:

        - Địa chỉ: Số 783 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

         - Điện thoại: 031.3827857 / Fax: 031.3827420

         - E.mail: Vanthu.TT5@rfd.gov.vn

      3. Lãnh đạo Trung tâm:

        - Giám đốc: Ông Lê Tiến Dũng

           + Điện thoại: 031.3821799

           + E.mail: dunglt@rfd.gov.vn

        - Phó giám đốc: Ông Đoàn Lê Văn

           + Điện thoại: 031.3527880

           + E.mail: vandl@rfd.gov.vn

        - Phó giám đốc: Ông Trương Minh Tuấn

           + Điện thoại: 031.3827857

           + E.mail: tuantm@rfd.gov.vn

 

File đính kèm