Hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho các chủ phương tiện nghề cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 24 tháng 03 năm 2023, tại UBND phường Hải Thanh – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hoá, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI (Trung tâm VI) đã phối hợp với UBND phường Hải Thanh và các ban ngành liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tần số vô tuyến điện (VTĐ) cho các chủ phương tiện nghề cá; đồng thời hướng dẫn, cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ cho hơn 100 chủ phương tiện nghề cá trên địa bàn phường, sở hữu tàu có chiều dài từ 15m trở lên, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.