• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Hội nghị Giao ban QLNN công tác Truyền thanh Truyền hình 6 tháng đầu năm 2014 tại tỉnh Phú Thọ

29/07/2014

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động và việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với công tác truyền thanh - truyền hình cấp huyện và truyền thanh không dây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 24/7/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Tần số VTĐ khu vực VIII tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2014.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Sở Thông tin và truyền thông Phú Thọ, Trung tâm tần số VTĐ khu vực VIII; đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các Trưởng Đài truyền thanh truyền hình của 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Thọ. 


            

                            Ông: Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ phát biểu tại Hội Nghị

 

         Tại hội nghị, thay mặt cho Sở TT&TT Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó giám đốc đọc bản báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước truyền thanh - truyền hình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tiếp đó, Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm tần số VTĐ khu vực VIII đọc bản báo cáo đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tần số VTĐ đối với các đài phát thanh, phát hình và truyền thanh không dây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 6 tháng đầu năm 2014.

 

Trong 6 tháng đầu năm, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với đài truyền thanh đã có sự thống nhất, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và cơ sở đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của nhà nước về cấp phép tần số vô tuyến điện. Tuy nhiên, còn tồn tại việc thực hiện các quy định về pháp luật về tần số của một số đài còn chưa nghiêm túc như làm thủ tục gia hạn giấy phép quá thời gian quy định; quá thời hạn trả phí sử dụng tần số như quy định trong thông báo phí.

  

       Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe các ý kiến, kiến nghị của 13 trưởng đài Truyền thanh truyền hình các huyện thị, thành phố đối với Sở TT&TT Phú Thọ và Trung tâm Tần số VTĐ khu vực VIII. Lãnh đạo Sở TT&TT Phú Thọ và Lãnh đạo Trung tâm tần số VTĐ khu vực VIII đã giải đáp thỏa đáng toàn bộ thắc mắc, cũng như kiến nghị của các đài.

  

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ông Phan Quang Thao - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và cơ sở, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đài truyền thanh trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của địa phương ở một số cấp ủy, chính quyền còn chưa đầy đủ; công tác phối hợp giữa Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện còn chưa thống nhất, thiếu chặt chẽ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động truyền thanh - truyền hình của một số đài cấp huyện chưa nghiêm túc… Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới các Đài Truyền thanh - Truyền hình cần tiếp tục bám sát định hướng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền. Đôn đốc và hướng dẫn các đài truyền thanh cơ sở hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo đúng quy định của pháp luật.

  

Tin và ảnh: Trần Xuân Sơn - Phòng Nghiệp Vụ , Trung tâm tần số VTĐ khu vực VIII