• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Giới thiệu
  • Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

23/05/2014

1. Giới thiệu:

Tên đơn vị: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Địa chỉ: 115, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 04.35564985 – Fax :  04.35564913

          Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng giúp Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số: 776/ QĐ-BTTTT, ngày 21/05/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, thuộc Cục Tần số vô tuyến điện.

1.     Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn quản lý của Trung tâm về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện. 

2.     Hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn quản lý của Trung tâm thực hiện công tác quản lý tần số vô tuyến điện.

3.     Tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; thực hiện nhiệm vụ về ấn định tần số, cấp giấy phép và giao giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

4.     Kiểm soát trên địa bàn quản lý của Trung tâm việc phát sóng vô tuyến điện của các đài phát trong nước, các đài nước ngoài phát sóng đến Việt Nam thuộc các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

5.     Đo các thông số kỹ thuật của các đài phát sóng thuộc các nghiệp vụ vô tuyến điện và các nguồn phát sóng vô tuyến điện khác để phục vụ cho công tác quản lý tần số, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

6.     Quản lý, vận hành và khai thác Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia.

7.     Kiểm tra hoạt động và các loại giấy phép, chứng chỉ có liên quan đối với các thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên tàu bay, tàu biển và các phương tiện giao thông khác của nước ngoài vào, trú đậu tại các cảng hàng không, cảng biển, bến bãi trên địa bàn quản lý của Trung tâm.

8.     Tham gia các chương trình kiểm soát phát sóng vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh, các hoạt động về kỹ thuật nghiệp vụ của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và các tổ chức quốc tế liên quan khác theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

9.      Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

10.     Xác định nguồn nhiễu và xử lý nhiễu có hại theo quy định của pháp luật; tạm thời đình chỉ hoạt động của máy phát vô tuyến điện của các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định sử dụng tần số vô tuyến điện, gây nhiễu có hại theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện; lập hồ sơ để Cục Tần số vô tuyến điện khiếu nại nhiễu có hại do nước ngoài gây ra cho các nghiệp vụ vô tuyến điện của Việt Nam hoạt động trên địa bàn quản lý của Trung tâm theo quy định quốc tế.

11.     Phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác định và xử lý nhiễu, xử lý vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện liên quan đến quốc phòng, an ninh theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

12.     Tham gia nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

13.     Thực hiện thu các khoản phí, lệ phí tần số vô tuyến điện và các khoản thu khác theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

14.     Quản lý về tổ chức bộ máy, công chức và người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục Tần số vô tuyến điện.

15.     Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện giao.

3. Các thành tích của Trung tâm đã được khen thưởng

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã được Đảng và nhà Nước ghi nhận bằng những thành tích cao quý như:

- Huân chương lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2013;

- Huân chương lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1998 đến năm 2008;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2001; 2011;

- Bằng khen của Văn phòng Quốc hội tặng thưởng về thành tích phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 12 (2007-2011).

- Cờ thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông năm  2007, 2009, 2011;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông năm 2003,2004, 2005;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 2008, 2010, 2012;

- Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện năm 1998, 2001;

- Bằng khen  của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2002;

- Bằng khen của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương năm 2013;

- Bằng khen của Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc về thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác với Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc xử lý can nhiễu vô tuyến điện phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng năm 2014;

- Bằng khen của Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân về thành tích trong việc giúp đỡ ngành thông tin của Quân chủng Phòng không – Không quân năm 2011;

- Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2001, 2002, 2003;

- Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013;

4. Lãnh đạo Trung tâm

Họ và tên: Ông Nguyễn Phương Đông

Chức vụ: Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 04.35565003; Fax: 0435564913

Email: dongnp@rfd.gov.vn

 

Họ và tên: Đặng Thị Phong Thủy

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: thuydp@rfd.gov.vn