Thanh tra việc sử dụng trái phép thiết bị kích sóng di động tại Hà Nội (Nguồn VTC)

15/07/2015