Trung tâm Kỹ thuật

25/08/2021

Địa chỉ:   *  Tầng 1 - 3 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

                   + Điện thoai: 024.35564.919

                   + Email: Vanthu.TTKT@rfd.gov.vn

                                                     *  45 Trần Hựu - Khu đô thị An Phú - An Khánh - Phường An Phú - Thành phố Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

Trung tâm Kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, có chức năng đảm bảo kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.

Chức năng nhiệm vụ:

 1. Xây dựng và trình Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hằng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
 2. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện trình Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện phê duyệt và hướng dẫn các các đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện.
 3. Xây dựng và trình Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện ban hành quy định về quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện áp dụng trong phạm vi Cục Tần số vô tuyến điện.
 4. Nghiệm thu về mặt kỹ thuật đối với các thiết bị kỹ thuật mới được đầu tư; nghiên cứu khai thác thử, hướng dẫn khai thác và bàn giao thiết bị kỹ thuật mới được đầu tư cho các đơn vị thuộc Cục theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.
 5. Nghiên cứu, đề xuất về mặt kỹ thuật, công nghệ đối với hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục Tần số vô tuyến điện.
 6. Hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục Tần số vô tuyến điện.
 7. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của Cục Tần số vô tuyến điện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 8. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Tần số vô tuyến điện.
 9. Quản lý về kỹ thuật, vận hành hệ thống, bảo trì thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) và hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu của Cục; quản trị các phần mềm tin học, duy trì hoạt động và cập nhật nội dung Cổng thông tin điện tử của Cục; duy trì hoạt động hệ thống hội nghị trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống CNTT của Cục; thực hiện sửa chữa máy tính cho khối cơ quan tham mưu và Văn phòng Cục.
 10. Tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện điện theo quy định của pháp luật.
 11. Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, tin học và tần số vô tuyến điện.
 12. Cung cấp các dịch vụ đo lường, lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện. Cung cấp các dịch vụ đo kiểm/thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành theo quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 13. Cung cấp các dịch vụ khác trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, tin học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
 14. Tổ chức thực hiện cho thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phục vụ các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng đối với phần diện tích được cấp có thẩm quyền giao để cho thuê theo quy định của pháp luật.
 15. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong những hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
 16. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục Tần số vô tuyến điện.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện giao.
   
    Trung tâm Kỹ thuật có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

             Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 767/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Lãnh đạo Trung tâm:

+ Giám đốc: Ô. Nguyễn Phương Đông

       Điện thoại: 024.35564.919 (máy lẻ: 610)

       Email: dongnp@rfd.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ô. Nguyễn Văn Khanh

       Điện thoại: 024.35564.919 

       Emailkhanhnv@rfd.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ô. Bùi Nhật Quang

       Điện thoại: 024.35564.919

       Email: quangbn@rfd.gov.vn

* Cơ cấu tổ chức :

1. Phòng Kỹ thuật thiết bị

Email: KTTB.TTKT@rfd.gov.vn  

+ Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Hồng Hải

2. Phòng Thử nghiệm và Đo lường vô tuyến điện 

Email: DLTN.TTKT@rfd.gov.vn     

+ Trưởng phòng: B. Hà Thị Kim Thoa

+ Điện thoại: 024.35564910; Fax: 0435564966

+ Phó trưởng phòng: Ô. Hồ Khánh Toàn

3. Phòng Tin học

Email: TH.TTKT@rfd.gov.vn

+ Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Ô. Dương Hoàng Giang

4. Phòng Kế hoạch – Phát triển dịch vụ 

Email: KHDV.TTKT@rfd.gov.vn

+ Trưởng phòng: Ô. Chu Quang Thành

+ Điện thoại024.35564982

5. Phòng Hành chính

Email: HC.TTKT@rfd.gov.vn 

+ Trưởng phòng: Ô. Trần Xuân Thiện