Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thysen"

Gói thầu:

05/07/2024

Gói thầu sửa chữa hè, bậc tam cấp Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu sửa chữa hè, bậc tam cấp Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

18/12/2023

Thay các tấm kính vỡ tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Thay các tấm kính vỡ tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

04/12/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ sửa chữa hệ thống bãi đỗ xe tự động tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ sửa chữa hệ thống bãi đỗ xe tự động tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

26/10/2023

Gói thầu " Dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2023"

Gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2023"

11/09/2023

Lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Dịch vụ tổ chức Hội nghị vô tuyến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (AWG-31)

Gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ tổ chức Hội nghị vô tuyến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (AWG-31)

27/03/2023
Xem thêm