Đề xuất quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho thông tin di động mặt đất công cộng

20/05/2024

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Việt Nam đã có quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho thông tin di động 5G

19/12/2023

Ngày 23/11/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam. Thông tư là sở cứ pháp lý quan trọng cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành các bước tiếp theo để đấu giá băng tần triển khai thương mại hóa 5G.

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất được giảm 20% kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

05/07/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định giảm mức thu từ 10% - 50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó có Phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất​. Thông tư có hiệu lực kể từ 01/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023

01/07/2023

Chính thức từ hôm nay, 01/7/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ tư có hiệu lực thi hành. Riêng quy định về đạo tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên của Luật này có hiệu lực từ 01/7/2024

Những quy định đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

18/11/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội thảo luận, thông qua với tỉ lệ nhất trí cao tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thể hiện sự tập trung cao nhất việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về xây dựng, phát triển đất nước.

Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

28/02/2022

Người nộp lệ phí được miễn lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong các trường hợp: đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ giám sát tàu cá.

Sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

31/12/2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số

01/12/2021

Ngày 14/10/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT, quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2021; thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018.

Chính phủ ban hành Nghị định về thu tiền cấp quyền, đấu giá, cấp phép và chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần

26/10/2021

Ngày 01/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2021/NĐ-CP quy định về tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần. Nghị định 88/2021/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có thể sớm triển khai đấu giá các băng tần sử dụng cho phát triển các mạng 4G/5G góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng mạng thông tin di động hiện có, sớm triển khai thương mại và phủ sóng rộng rãi mạng 5G thúc đẩy chuyển đổi số mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân. Từ đó, nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong lĩnh vực ICT, chuyển đổi số.

Một số thay đổi về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện từ 01/10/2021

30/09/2021

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021; thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015.

Các tin đã đưa: