Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Làm rõ ảnh hưởng của bức xạ vô tuyến điện đến sức khỏe người dân (Nguồn: www.quochoitv.vn)

01/01/0001