• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2021

Những dấu mốc trong 23 năm xây dựng và phát triển Cục Tần số vô tuyến điện​ (xem tại đây)    

 

                                                                                         Chương trình 

 

Thời gian

Nội dung

15:00

 

     Đón tiếp đại biểu

 

15:15

   

    Văn nghệ chào mừng

 

15:45

   

    Lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Cục Tần số vô tuyến điện

 

17:15

 

    Cắt băng khai trương Trụ sở mở rộng của Cục Tần số vô tuyến điện

 

 

17:30

 

    Mời đại biểu dự tiệc