• Trang chủ
 • Trung tâm khu vực II
 • Ảnh hoạt động

Giải thưởng công nghệ thông tin

 •  

  Công nghệ thông tin

   
 •  

  Lễ nhận giải CNTT

   
 •  

  Nhận giải thưởng CNTT

   
 •  

  Giải thưởng CNTT

   
 •  

  Lễ trao giải công nghệ thông tin 2010