• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Giới thiệu
  • Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

22/05/2014

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1527/QĐ-BTTTT ngày 14/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

        1. Địa bàn quản lý: Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kon Tum.

        2. Liên hệ:

          - Địa chỉ: Lô C1- đường Bạch Đằng Đông, quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng

          - Điện thoại: 0511.3933545 / Fax: 0511.3933707

          - E.mail: Vanthu.TT3@rfd.gov.vn

        3. Lãnh đạo Trung tâm:

       - Giám đốc: Ông Trương Công Hạnh

                Điện thoại: 0511.3933356

                E.mail: hanhtc@rfd.gov.vn

       - Phó giám đốc: Ông Nguyễn Phú Hà

                Điện thoại: 0511.3933356

                E.mail: hanp@rfd.gov.vn

 

File đính kèm