CategoryID2= 7 | LtsNew2.count=0CategoryID2= 0 | LtsNew2.count=0 Trung tâm khu vực V

Giao ban phối hợp quản lý tần số tại 06 tỉnh Đông Bắc Bộ

13/12/2017

Ngày 08/12/2017 tại thành phố Hải Phòng, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tần số vô tuyến điện với các Sở Thông tin và Truyền thông của 06 tỉnh Đông Bắc. Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Nam Định

24/10/2017

Ngày 28/9/2017, tại thành phố Nam Định, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện cho gần 100 đại biểu là cán bộ, chuyên viên thuộc các Sở ban ngành của tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, Đài truyền thanh cấp huyện và xã và Đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hội nghị giao ban phối hợp quản lý tần số tại 06 tỉnh Đông Bắc bộ

25/11/2016

Ngày 22/11/2016, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Cục Tần số vô tuyến điện và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Nam Định đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trên địa bàn hoạt động của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V, gồm các tỉnh: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Ninh. Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Cục trưởng Cục Tần số VTĐ chủ trì Hội nghị.

Tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại Hải Dương

04/04/2016

Ngày 30/03/2016, tại thành phố Hải Dương, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực V (Cục Tần số VTĐ) phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình mặt đất cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các Phòng VHTT và Đài truyền thanh cấp huyện; các Đài truyền thanh cấp xã phường; đại diện các doanh nghiệp viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh. Ông Lương Hữu Cầu, Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.