• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Đoàn công tác của Ủy ban Tần số vô tuyến điện làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

13/09/2013

Trong 2 ngày 10 và 11/9/2013, đoàn công tác của Ủy ban Tần số vô tuyến điện do đồng chí Đoàn Quang Hoan - Ủy viên Ủy ban Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khảo sát tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện tại Sân bay Sao Vàng – huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác của Ủy ban Tần số vô tuyến điện có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Trong 2 ngày 10 và 11/9/2013, đoàn công tác của Ủy ban Tần số vô tuyến điện do đồng chí Đoàn Quang Hoan - Ủy viên Ủy ban Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khảo sát tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện tại Sân bay Sao Vàng – huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác của Ủy ban Tần số vô tuyến điện có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

      

 Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các cơ quan liên quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Thông tin-Quân khu IV, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Trong những năm qua, việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin liên lạc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được thì vẫn còn một số vấn đề tồn tại: Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chưa đạt được kết quả cao đặc biệt đối với các ngư dân sử dụng tần số vô tuyến điện; sự phối hợp quản lý giữa các sở, ngành, đơn vị và các địa phương còn chưa thường xuyên và đồng bộ; một số nhỏ các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa nhận thức đầy đủ, chấp hành chưa nghiêm các quy định của Nhà nước.

 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI và ý kiến, đề xuất của các đơn vị; Trưởng đoàn công tác, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo trong phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tần số vô tuyến điện của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đề nghị các đơn vị tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Tần số vô tuyến điện, Cục Tần số vô tuyến điện và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 13/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng VTĐ; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của Nhà nước về quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện đến các tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh, mua bán thiết bị vô tuyến điện trái với các quy định của pháp luật. Đối với “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt nội dung chương trình theo hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan phát thanh truyền hình, báo chí, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, lộ trình thực hiện đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

   

 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban tần số vô tuyến điện, Cục Tần số vô tuyến điện đối với tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua và đồng chí mong muốn tiếp tục được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ủy ban Tần số vô tuyến điện và Cục Tần số vô tuyến điện trong thời gian tới để tỉnh khai thác và quản lý tốt nguồn tài nguyên tần số nhằm phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

 

   

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Quang Hoan – Trưởng đoàn công tác của Ủy ban Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị liên quan về các chính sách trong công tác quản lý tần số như quy hoạch băng tần (54-68)MHz cho đài truyền thanh không dây cấp xã, đài bờ tư nhân để liên lạc với tàu cá, sử dụng thiết bị chế áp sóng thông tin di động…đặc biệt một số vấn đề liên quan đến lộ trình số hóa truyền hình mặt đất như đầu tư Set-top-box cho dân nghèo, vấn đề một số tỉnh xin thêm đài phát sóng truyền hình tương tự…Đồng chí khẳng định, tất cả các chính sách, quy định đặt ra trong công tác quản lý tần số đều nhằm mục đích thúc đẩy và phát triển thông tin vô tuyến điện trong hiện tại và tương lai.

 

    

 

Cũng nhân chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn công tác của Ủy ban Tần số vô tuyến điện đã đến thăm và kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện tại Trung đoàn Không quân 923 đóng tại Sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Đoàn công tác đã được chỉ huy Trung đoàn Không quân 923 báo cáo tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện và đoàn đã đi kiểm tra thực tế các thiết bị, khí tài quân sự hiện đại của đơn vị. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đoàn Quang Hoan - Ủy viên Ủy ban Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã tặng Trung đoàn bức tranh về Hà Nội và viết vào sổ lưu niệm của Trung đoàn, trong đó có đoạn: “Ủy ban Tần số vô tuyến điện sẽ cùng với các đồng chí đảm bảo tốt nhất điều kiện về tần số vô tuyến điện, phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chũ nghĩa Việt Nam”.

 

    

 

Phan Văn Hòa

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm VI