• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Hội nghị giao ban phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn Trung tâm VIII năm 2014

01/12/2014

Ngày 27/11/2014, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn khu vực năm 2014. Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan, lãnh đạo Trung tâm VIII, đại diện một số đơn vị thuộc Cục và Trung tâm; Lãnh đạo Sở và đại diện các đơn vị thuộc các Sở TTTT Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Phú Thọ.

Toàn cảnh Hội nghị
Theo Báo cáo do ông Nguyễn Tiến Vũ Giang – Giám đốc Trung tâm VIII trình bày tại Hội nghị, năm 2014 hoạt động phối hợp quản lý tần số và thiết bị VTĐ giữa Trung tâm VIII và 08 Sở TTTT trong khu vực tiếp tục được triển khai có hiệu quả trên mọi mặt, bao gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật; công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; công tác hướng dẫn các thủ tục về cấp mới, gia hạn, bổ sung nội dung giấy phép tần số; công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, xử lí vi phạm; hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép các thiết bị phát thanh, phát hình, cấp giấy phép cho hệ thống truyền thanh không dây;... Báo cáo cũng đánh giá phần lớn các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ trên địa bàn đã chấp hành đúng những qui định của pháp luật về quản lý và sử dụng tần số. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm VIII và các Sở TTTT trong công tác tuyên truyền pháp luật, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, xử lý vi phạm đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tần số và thiết bị VTĐ.

Ông Nguyễn Tiến Vũ Giang - Giám đốc Trung tâm VIII trình bày Báo cáo tại Hội nghị       
Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các Sở TTTT thống nhất cao với nội dung của Báo cáo, đồng thời cũng đã nêu lên một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới như: Việc tổ chức kiểm soát và hệ thống kiểm soát tại các khu vực biên giới, khu vực trọng điểm về an ninh, quốc phòng; vấn đề thực hiện công tác tuyên truyền cho các đối tượng với nội dung và hình thức phù hợp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên các Sở TTTT; một số nội dung cụ thể về công suất của các đài truyền thanh không dây đối với các xã miền núi, việc hỗ trợ của Cục Tần số trong công tác tuyên truyền pháp luật, vấn đề chế áp sóng thông tin di động trong các trường hợp cần thiết;…

Cũng tại Hội nghị, đại diện các phòng chức năng của Cục Tần số VTĐ và Trung tâm VIII đã có phần trao đổi và giải đáp thỏa đáng đối với những ý kiến nêu ra của các Sở TTTT liên quan đến các vấn đề như: Triển khai hệ thống qui hoạch mạng đài kiểm soát, công suất các trạm truyền thanh không dây đối với các xã miền núi có địa hình phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan đã nêu lên một số nội dung quan trọng trong công tác quản lý phổ tần hiện nay, như: Việc định hướng quy hoạch lại băng tần GSM 900 cho phép triển khai các dịch vụ di động băng rộng; vấn đề thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF đến năm 2020; chia sẻ một số loại hình can nhiễu đặc trưng trong thông tin vô tuyến xảy ra do sử dụng các thiết bị vô tuyến bất hợp pháp; thông tin về công tác tuyên truyền cho Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Cục trưởng Đoàn Quang Hoan phát biểu tại Hội nghị
Về công tác phối hợp quản lý tần số VTĐ giữa Trung tâm VIII và các Sở TTTT trong năm qua, Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được giữa các bên. Cục trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm VIII và các Sở TTTT trên địa bàn cần phối hợp làm tốt hơn công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật với hình thức đa dạng, phù hợp với các đối tượng; phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm; điều chỉnh việc phối hợp giữa Trung tâm với các Sở trong công tác thanh tra cho phù hợp với việc Trung tâm thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tần số cho cán bộ, chuyên viên thuộc Sở theo địa bàn Trung tâm hoặc vùng. Liên quan đến đề nghị tăng công suất đối với trạm truyền thanh không dây, Cục trưởng yêu cầu, các Sở TTTT cần phải có đánh giá đầy đủ về chất lượng của thiết bị thu phát trước khi xem xét đến khả năng nâng công suất của các trạm này.

Nguyễn Tiến Vũ Giang_TT8