• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực II
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Bộ TTTT giao nhiệm vụ Phụ trách Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II

13/10/2018

(rfd.gov.vn)- Ngày 12/10/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải đã trao Quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số VTĐ.

Theo Quyết định số số 1612/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ TTTT,  ông Lâm Minh Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II được giao nhiệm vụ Phụ trách Trung tâm Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II kể từ ngày 05/10/2018.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải trao Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lâm Minh Trung

Ông Lâm Minh Trung là Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, công tác tại Cục Tần số VTĐ từ tháng 06/1993. Từ đó đến nay, ông Trung đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng  phòng Kiểm tra - Xử lý, Trưởng Đài kiểm soát vô tuyến điện và Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II.  

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã chúc mừng ông Lâm Minh Trung được giao nhiệm vụ Phụ trách Trung tâm II. Thứ trưởng đề nghị CCVC của Trung tâm đoàn kết, ủng hộ ông Trung và lãnh đạo Trung tâm cùng hướng đến mục tiêu xây dựng Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết, Lãnh đạo Bộ đã và đang chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển công nghệ, công nghiệp viễn thông và nâng cao vai trò của ICT. Chính vì vậy, các Trung tâm thuộc Cục Tần số VTĐ cần tăng cường hoạt động của mình, trong đó có hoạt động phối hợp với các Sở TTTT; không chỉ riêng lĩnh vực tần số VTĐ, mà cần phải nắm bắt được hoạt động chung của Bộ trên tất cả các lĩnh vực để có thể góp phần xây dựng, ổn định vững chắc hệ thống các cơ quan quản lý của ngành TTTT tại địa phương.

Lê Quang Hợp