• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Thủ tục hành chính
  • Danh sách thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện (khi cấp phép chính thức)

Lĩnh vực: Lệ phí và phí  

Cơ quan ban hành: Bộ tài chính  

Thời gian: 15/08/2013

Nội dung