• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Thủ tục hành chính
  • Danh sách thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày
Tên thủ tục Cơ quan ban hành Tải về
Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ tài chính
Phí sử dụng tần số vô tuyến điện (khi cấp phép chính thức) Bộ tài chính
Quy định chung về phí và lệ phí Bộ tài chính
Đài tàu Cục tần số
Truyền thanh không dây Cục tần số
Nội bộ dùng riêng di động Cục tần số
Đại biểu nước ngoài Cục tần số
Đài vệ tinh trái đất Cục tần số
Vi ba Cục tần số
Phát thanh truyền hình Cục tần số